Kansspelcommissie wil cyberdouane

De Kansspelcommissie wil dat er een Europese “cyberdouane” komt, één centraal punt om alle criminele internetsites te blokkeren. Aanstaande vrijdag wordt in België alvast gesproken over zo’n Belgische cyberdouane. Dat zegt Marc Callu van de Kansspelcommissie in een gesprek in de krant.
Volgende week wil de staatssecretaris voor de fraudebestrijding Carl Devlies ook de eerste cinculaires over de toepassing van de nieuwe kansspelwet aan het parlement voorstellen. Door die nieuwe wet komen ook de aanbieders van weddenschappen, mediaspelen en internetgoksites onder de kansspelwet. Zij moeten een vergunning hebben en ze moeten ze strikte voorwaarden naleven.
Callu zegt dat wellicht slechts zo’n twintig aanbieders van goksites een vergunning zullen krijgen. De aanbieders moeten immers, zoals eerder geschereven, ook gokspelen in de reële wereld aanbieden. Wie de regels overtreedt, zal zijn site geblokkeerd zien. De kansspelcommissie is daar volgens Callu voor bevoegd op grond van het Santa Casa da Misericordia-arrest van het Europees Hof van Luxemburg.
Europese cyberdouane
Maar toch pleit hij voor een Europese cyberdouane, een vaste dienst bij de douane om alle sites die niet aan de voorwaarden voldoen, onmiddellijk te blokkeren. Er kunnen nogal wat juridische problemen rijzen als de overtreders achter de site vanuit een ander land opereren. In ieder geval zal dit een beperking van de vrijheid van het internet inhouden.Volgende week heeft de kansspelcommissie al een overleg met een reeks Belgische diensten om alvast zo’n punt voor België te creëren.
Naar schatting 145.000 Belgen gokken momenteel op het internet. Ze spelen gemiddeld 60 keer per jaar en geven gemiddeld 683 euro uit. De omzet van de kansspelen op het internet in België, bedraagt volgens een studie van de Nationale Loterij zo’n 273 miljoen. Dit is echter niet allemaal nieuw ingezet geld omdat de winsten opnieuw ingezet worden.
Of zo’n cyberdouane er echt komt is nog maar de vraag want dit zou op Europees niveau geregeld moeten worden. De Europese regelgeving is een stuk ruimer dan de voorgestelde regelgeving in België. Als de internet sites een vergunning in Europa hebben dan is niet veel aan te doen en zal het neerkomen op de nationale regelgeving.
De nationale regelgeving in verschillende landen wordt door de gok aanbieders nauwlettend gevolgd en in sommige gevallen in twijfel getrokken. Het Europese hof van justitie zal met een aantal uitspraken komen die mogelijk grote gevolgen hebben voor diverse landen en/of aanbieders. Wij van onlinecasino.be zullen deze zaken natuurlijk op de voet volgen en u terstond verslag doen van de uitspraken.