21+ Gok met mate

21+ Gok met mate

Aantal wedvergunningen in België naar beneden bijgesteld 

wedvergunningen

In België mag de Kansspelcommissie een beperkt aantal wedvergunningen verstrekken voor verschillende vormen van kansspelen. Deze beperking is nu als gevolg van een Koninklijk Besluit voor sportweddenschappen wat bijgesteld, waardoor er minder wedvergunningen uitgedeeld zullen worden in de komende negen jaar. Lees meer over deze beperking in dit casino nieuwsbericht van deze week.

Van 34 naar 30 wedvergunningen

Het Koninklijk Besluit stelt dat er de komende negen jaar maximaal 30 zogeheten F1-vergunningen verstrekt mogen worden. Dit is een bijstelling van 34 naar 30, waardoor het voor nieuwkomers zeer moeilijk wordt om de Belgische kansspelmarkt te betreden. Dit komt vooral doordat er op dit moment reeds 30 houders van de F1-vergunning in België zijn. Met andere woorden: het zit ‘vol’.

Overigens staat een F1-vergunning specifiek voor sportweddenschappen en met de 30 verstrekte vergunningen zijn nieuwkomers op de markt min of meer uitgesloten. De enige mogelijkheid is als een verstrekte vergunning wordt ingetrokken of verloopt. Dit is echter afhankelijk van hoe online casino’s en bookmakers opereren.

Zolang zij binnen de lijnen blijven kleuren is het niet aannemelijk dat een verstrekte F1-vergunning wordt ingetrokken. De huidige beperking is van kracht tot 31 juli 2031 en dan zal het besluit herzien worden of worden verlengd. Het is een beetje afhankelijk van de marktwerking, want de beperking volgt op het recent verlengen van diverse vergunningen.

Zo zijn tegen juli 2022 alle toegekende wedvergunningen vernieuwd voor de tijdspanne van 9 jaar. Op basis daarvan heeft de overheid het aantal beschikbare vergunningen gelijk getrokken met de reeds verstrekte vergunningen. Dit impliceert ook dat er geen signalen zijn dat er op dat moment nieuwe partijen waren die zich op de Belgische markt wilden storten.

Dit wordt eens te meer onderschreven door de slotalinea in het Koninklijke Besluit: “Bovendien wordt het maximum aantal inrichters van weddenschappen verminderd teneinde rekening te houden met het aantal inrichters van weddenschappen dat thans aanwezig is op de Belgische markt conform de wil van de wetgever in de parlementaire voorbereidingen. Dit aantal is daarom vastgesteld op 30.”

Belgische vergunningen

In België wordt er een alfabetisch systeem toegepast door de Kansspelcommissie om vergunningen aan te duiden, die afgestemd zijn op een aantal categorieën. Zo staat de A voor (online) casino’s, B voor speelautomatenhallen, C voor cafés, F voor weddenschappen en G voor mediaspelen. In de F-categorie zijn vervolgens diverse varianten te vinden: F1, F2 en F1+.

In dit geval gaat het om een bijstelling van het aantal vergunningen in de F1-categorie, wat van toepassing is op wedoperatoren, oftewel aanbieders van een (online) sportsbook. De F2-categorie is gericht op wedkantoren, bookmakers, kiosken en meer. Tot slot is de F1+-categorie specifiek bedoeld voor online weddenschappen.

De nuance is dat het maximum van 30 vergunningen alledrie de categorieën beslaat. Er is niet nog een onderverdeling in het aantal vergunningen per categorie. En met online casino’s die in België gekoppeld worden aan landgebonden casino’s, is het aantal van 30 snel bereikt. Dit zorgt voor een relatief bescheiden speelmarkt.

Relevant news