Oproep om Amerikaanse anti gok wet uit te stellen

Onlangs schreef Onlinecasion.be al over de bevriezing van bankrekeningen in Amerika als deze gebruikt worden voor financiële transacties tussen spelers en online kansspel sites. Dit gebeurde in het kader van de Unlawfull Internet Gambling Enhancement Act, kortweg UIGEA.
Oud President Bush had deze wet in het leven geroepen om de financiële transacties te verbieden. Het was alleen niet duidelijk hoe dit moest gebeuren omdat een groot aantal regels ontbrak die de wet waterdicht moeten maken. Voor zijn vertrek heeft oud President Bush de UIGEA nog snel aangescherpt door vast te stellen hoe banken aan de wetgeving moeten voldoen. Volgens deze wijziging zou de wet per 1 december 2009 van kracht zijn.
De hoop op verbetering van de situatie was gevestigd op President Obama en een wetwijzigingsvoorstel van Barney Frank. Dit een wetwijzigingsvoorstel is echter nog steeds niet behandeld omdat er dringender zaken zijn. Toch blijken er steeds meer mensen het niet eens te zijn met de UIGEA en de datum van invoering. Een aantal politieke kopstukken heeft een brief naar het Witte Huis gestuurd over de UIGEA. De brief geeft aan dat de wet eerder een negatief effect zou hebben op de banken dan een positief effect. Dit is volgens de schrijvers iets wat de banken in deze tijd van economische crisis nou net niet nodig hebben. Daarom verzoeken de schrijvers het Witte huis om de invoering van de wet uit te stellen om alle betrokkenen meer tijd te gunnen zich op de regels voor te bereiden en zodoende druk en stress te voorkomen.
Het is nog onduidelijk of het verzoek ook echt aangenomen wordt. Als dat wel het geval is dan is dat in het voordeel van het wetwijzigingsvoorstel van Barney Frank dat op deze manier dan misschien wel op tijd behandeld kan worden.