21+ Gok met mate

21+ Gok met mate

Frankrijk wil online casino’s legaliseren

In veel Europese landen is het mogelijk om online te gokken, maar dat gaat niet helemaal op voor Frankrijk. Daar is het mogelijk om landgebonden casino’s te bezoeken en te wedden bij online bookmakers, maar het spelen op digitale slots of aanschuiven in het live casino is wettelijk verboden. Hierdoor neigen Franse gokkers snel naar illegale casino’s, die een veel groter risico vormen. Om dit tegen te gaan, is er een nieuw wetsvoorstel ingediend dat online gokken moet legaliseren. Je leest er in dit casino nieuwsbericht meer over.

Afbeelding_vlag_Frankrijk

Eerst de bestaande casino’s

Het nieuwe wetsvoorstel schrijft voor dat online casino’s in de breedste zin van het woord legaal worden in Frankrijk. Om echter te voorkomen dat de markt – bij het aannemen van de wet – overspoelt wordt met nieuwe partijen, is er een beperking van kracht. In eerste instantie mogen namelijk enkel reeds bestaande landgebonden casino’s hun platform online verder uitbreiden.

Dit maakt dat het voornamelijk de bekende/bestaande casino’s zijn die in deze situatie een online equivalent mogen aanbieden. Pas na 5 jaar, op 1 januari 2023, zou de markt verder geopend worden. Dit betekent ook het toelaten van nieuwe partijen op de Franse online gokmarkt, zodat het meer gespreid gaat. Dit zorgt voor meer overzicht en een kalme ontwikkeling van de online platformen.

Een andere reden hiervoor is dat het openen van een gelegaliseerde online gokmarkt voor een verschuiving zal zorgen. Op het moment dat iedereen direct wordt toegelaten, zou dat ernstige impact op landgebonden casino’s kunnen hebben. Een potentieel gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de werkgelegenheid in de sector flink afneemt, wat weer een economische impact kan hebben.

Illegale markt tegengaan

Gezien de online markt in Frankrijk op dit moment niet legaal is, zijn er illegale aanbieders actief. Spelers die hier deelnemen vallen niet onder rechtsbescherming. Ook spelersbescherming in algemene zin is niet van kracht. Met een potentiële verslaving die altijd aan gokken gekoppeld kan worden, is het momenteel een erg grijs gebied. Daar moet wat aan gebeuren.

Omwille van die reden is het eens te meer belangrijk om de online markt te legaliseren. Het toezicht zorgt immers voor rechtsbescherming van spelers, alsook de bescherming van spelers in hun doen en laten in online casino’s. In andere landen zien we ontwikkelde mechanieken om gokverslavingen tegen te gaan, onder andere door middel van uitsluitingssystemen en legitimatieplicht.

Geschat wordt dat de Franse gokmarkt jaarlijks tegen de 1 miljard euro oplevert. Een groot deel van dat geld verdwijnt in het illegale circuit, wat ook voor de staat betekent dat ze inkomsten mislopen. Dit alles wordt in één keer, al dan niet gedeeltelijk, opgelost met het legaliseren van online casino’s. Veel andere landen gingen Frankrijk al voor, dus het is wat dat betreft een signaal van de tijd om er in mee te gaan.

Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend, maar de verwachting is dat het nog wel even zal duren vooraleer het effectief van kracht wordt. Dit onder de voorwaarde dat het aangenomen wordt. Dit valt te baseren op het volledig openen van de markt in 2030, waarvoor eerst een moratorium van 5 jaar van kracht is. Het mikpunt is dus 1 januari 2025.

Relevant news