Belgische kansspel wetgeving: een ander perspectief…

Al sinds mensenheugenis houden we van een gokje. Of het nu een gokje in de liefde is of dat er simpelweg geld mee te verdienen valt, maakt niet uit. Nu heeft de Belgische regering al sinds de 19e eeuw, net als vele andere landen, besloten om dit al oude gokgedrag te reguleren. Tot aan de 21ste eeuw was dit gokgedrag prima te controleren. Echter werd in de 21ste eeuw al snel duidelijk dat er een verandering in de gokwereld optrad. Het waren niet de gokspellen die veranderden maar wáár men ze speelde: in het online casino.

Deze extra mogelijkheid om in een online casino te gokken, kwam als een doffe dreun voor de Belgische wetgeving en zette de regering voor het blok om de wetgeving te vernieuwen.

Het reguleren van online gokken
De redenering die de Belgische overheid aanvoert om (online) gokken te reguleren is simpel: de burger tegen gokverslaving beschermen. Het meerendeel dat af en toe een gokje waagt weet zich goed te beheersen. Maar voor personen die gevoelig zijn voor gokverslaving is het nodig om kansspelen te reguleren om ze zo tegen zichzelf te beschermen. Een mogelijk nog belangrijkere reden voor regulering is dat casino’s met een Belgische vergunning belasting en een gedeelte van de winst af moeten dragen aan de staat. Het reguleren van online gokken spekt dus de staatskas.

De controle die de Belgische regering voorheen had om de burger te beschermen tegen een potentiele gokverslaving, stopte zodra online casino’s in het leven werden geroepen. Voor de Belgische regering een motivatie om de kansspelwetgeving te herzien. Daarnaast zorgen de online casino’s voor directe concurrentie met de land-based casino’s. Het valt dus te verwachten dat de winsten van de land-based casino’s lager uit zullen vallen, wat des te meer reden is voor de regering om dit te voorkomen.

Wanneer je in de schoenen van de Belgische regering staat, zijn er de volgende vier opties:

1: Al het online gokken verbieden; alleen de bestaande land-based casino’s toestaan en een vergunning verstrekken alleen voor offline activiteiten.

2: De bestaande land-based casino’s handhaven en ze de optie bieden tot online uitbreiding.

3: De bestaande land-based casino’s handhaven, maar online gokken mogelijk maken voor alle online casino’s. Ook andere partijen krijgen dus de mogelijkheid om een online kansspelvergunning aan te vragen.

4: De hele casino markt open gooien voor zowel land-based als online casino’s, zonder een specifiek online kansspelbeleid.

Wanneer we deze vier opties bekijken wordt al snel duidelijk dat optie 4 uitgesloten is, omdat het de bescherming tegen gokverslaving en de staatskas niet ten goede zal komen. Optie 2 is vanzelfsprekend aantrekkelijker dan optie 1, omdat er nu eenmaal een onilne casino markt is waar men niet langer omheen kan. Dus eigenlijk wordt het dan al snel de keuze tussen optie 2 en optie 3. Hoewel optie 3 vanuit een ‘vrij verkeer van diensten binnen de EU’ perspectief hoge ogen gooit (i.t.t. optie 2), zal de beschermende functie t.o.v. een gokverslaving bemoeilijkt worden. Daarnaast zal het ook moeilijker zijn om belasting te heffen over de winsten van online casino’s die niet in Belgie zijn geregistreerd. Welk gedeelte van de winst van een willekeurig online casino komt bijvoorbeeld van Belgische klanten?

Wanneer we op deze manier de opties van de regering bekijken is het helemaal niet zo vreemd dat ze voor optie twee gekozen hebben. Ook al stoten ze daarmee de Europese wetgeving, online casino’s, en de mensen die van een gokje wagen houden, voor het hoofd.

Online gokken in de praktijk
In de praktijk houdt dit in dat alleen de huidige casino’s die al beschikken over een kansspelvergunning in ons land de mogelijkheid krijgen om ook een online kansspelvergunning aan te vragen. Partijen zoals Oranje Casino, Kroon Casino en Unibet vallen hiermee buiten de boot. Vreemd, want juist deze partijen hebben jarenlange ervaring met online gokken en ook met het signaleren en beheersen van kansspelverslaving. Zij zouden hun kennis juist kunnen delen met de overheid als ze de mogelijk zouden krijgen om een vergunning aan te vragen. Maar nee, dat gaat niet door, als het aan de overheid ligt behoren deze casino’s definitief tot verboden terrein.

Blokkeren van online casino’s
Wanneer je wilt voorkomen dat mensen spelen bij een willekeurig online casino, zonder Belgische kansspelvergunning, dan zul je maatregelen moeten treffen. Een van die maatregelen die de overheid in de praktijk wil brengen is het blokkeren van de websites van online casino’s die geen Belgische vergunning hebben. Dat betekent dat de internet service providers (ISP’s) waar deze websites draaien de websites van deze online casino’s moeten gaan blokkeren. De vraag is, zijn de ISP’s hiertoe bereid en zo ja, heeft het eigenlijk wel zin?

Nu valt er te zeggen: voor grote bekende online casino’s kan dit vast wel, maar voor kleinere, net opgerichte online casino’s valt dit beleid toch niet te handhaven? Bovendien is een andere domeinnaam zo geregeld. Daarnaast is het natuurlijk best mogelijk om bij je vertrouwde online casino uit te komen dat geblokkeerd is of gaat worden. Wil je weten hoe? Houd deze website dan in de gaten.