21+ Gok met mate

21+ Gok met mate

Belgische overheid stelt stortingslimiet naar beneden bij 

stortingslimiet

Tot op heden is het mogelijk om per week tot een stortingslimiet van € 500,- op te laden in Belgische online casino’s, maar dit bedrag wordt bijgesteld. De Belgische overheid pleitte namelijk voor een lager limiet en dit is nu door de wetgever bekrachtigd. Hoewel de wet er nu dus doorheen is, is de nieuwe stortingslimiet nog niet officieel van kracht. Dit zal pas later dit jaar zijn en in dit casino nieuwsbericht lees je er alles over.

Daling van € 300,- per week

De nieuwe regelgeving stelt dat er per week een maximum van € 200,- gestort mag worden in online casino’s. Dit is een daling van maar liefst € 300,- tegenover wat voorheen de limiet was. De nieuwe limiet gaat pas in vanaf 20 oktober 2022 en is van toepassing op online casino’s en andere aanbieders van kansspelen die over een A+, B+ en F1+ licentie beschikken.

De nuance in het verhaal is echter dat dit een standaard limiet betreft voor de spelers. Dus nieuwe spelers die zich bij een online casino registreren, zullen automatisch met een maximum van € 200,- per week te maken krijgen. Dit sluit echter niet uit dat er een hoger bedrag per week gestort kan worden. Die mogelijkheid verdwijnt namelijk niet, maar hiervoor zal de speler specifiek een aanvraag moeten doen bij het casino waar hij of zij speelt.

Tegelijkertijd is het voor spelers ook mogelijk om bij online casino’s de stortingslimiet juist naar beneden bij te stellen. De speler krijgt dus nog altijd de vrijheid om zijn of haar speelgedrag in te perken of uit te breiden, mocht dat wenselijk zijn. Het verhogen van de stortingslimiet gaat overigens wel hand in hand met een verificatie bij de bank.

Onbeperkte storting

Om in aanmerking te komen voor een verhoging van de stortingslimiet, die bij elke individuele aanvraag per casino omgezet kan worden naar ongelimiteerd, volgt er eerst een procedure. De wetgever in België heeft namelijk bepaald dat spelers die hun limiet willen ophogen onderworpen worden aan een controle.

De Belgische Kansspelcommissie krijgt bij de aanvraag om een ophoging een seintje, die vervolgens bij de bank verifieert of de speler in aanmerking komt. Als de speler niet te boek staat als wanbetaler of als er geen andere notities bij de speler staan, zal het limiet na drie dagen opgehoogd worden.

Als de speler wel ‘gesignaleerd’ staat als wanbetaler of problematisch, zal de ophoging van de limiet niet toegekend worden. Het is uiteraard mogelijk dat een aanvankelijk goedgekeurde speler alsnog bekend komt te staan als wanbetaler. Om te voorkomen dat dit problemen oplevert zal de Kansspelcommissie maandelijks een check uitvoeren om te zien of het nog altijd in orde is.

Indien de situatie van een speler is veranderd, zal de stortingslimiet automatisch worden bijgesteld naar een maximum van € 200,-. Het is zolang de speler te boek staat als wanbetaler niet mogelijk om de limiet weer op te hogen.

Relevant news