21+ Gok met mate

21+ Gok met mate

Politicus Bouchez gaat zich tegen gokreclameverbod verzetten

In steeds meer landen wordt het inzetten van gokreclames aan banden gelegd. Zo is er in Nederland sinds vorig jaar een beperking op het inzetten van rolmodellen en ook dienen (online) casino’s zich aan strikte regels te houden. De Belgische overheid wil hetzelfde gaan doorvoeren. Hoewel de wet in kwestie reeds is aangenomen, geeft Georges-Louis Bouchez aan zich hier tegen te zullen gaan verzetten. Lees er meer over in dit casino nieuwsbericht van deze week.

afbeelding_politicus_bouchez

Verbod gaat veel te ver

Per 1 juli 2023 zal het verbod op gokreclames van kracht worden, maar Bouchez stelt dat dit verbod naar zijn inziens veel te ver gaat. Hoewel het verbod is goedgekeurd door het kabinet, gooit Bouchez niet de handdoek in de ring. Hij wil zich gaan verzetten tegen de huidige wetgeving en heeft zich als doel gesteld om wat aanpassingen door te voeren, waardoor er meer rekening gehouden wordt met de goksector in algemene zin.

Bouchez is de voorzitter van de politieke partij MR en in zijn bezwaar heeft hij nu een onderzoek aangevraagd om te kijken wat het effect zou zijn als gokreclames verboden worden. Dit vanuit een perspectief wat het effect op de Belgische economie is. Het gaat overigens om slechts enkele elementen uit de wetgeving, want voor een groot deel kan de politicus zich wel vinden in de aangescherpte regels. Het is dus niet zo dat Bouchez de wet helemaal van tafel wil zien.

Grote maatschappelijke impact

Een van de punten waarop Bouchez zijn bezwaar aandient is de verbondenheid van sport met offline en online casino’s. Het is alom bekend dat gokbedrijven zich graag verbinden aan sporten en sportclubs, vooral met het oog op sportweddenschappen. Voor clubs is dit een belangrijke bron van inkomsten, gezien gokbedrijven vaak met lucratieve deals komen.

Volgens Bouchez zou het verbod op gokreclame een grote impact hebben op de financiën van sportclubs, vandaar het onderzoek naar de gevolgen voor de Belgische economie. Dit is niet het enige, want Bouchez stelt ook dat de wetgeving niet helemaal eerlijk is. Zo is het gokbedrijven verboden om reclame te maken en zich op termijn aan sporten te verbinden, maar de Nationale Loterij geniet een uitzonderingspositie. Zij mogen dus iets meer dan de rest en dat is natuurlijk ongelijke behandeling.

Uitgebreid verbod

Het is afwachten hoe Bouchez de wetgeving precies gaat aanvechten en of hij nog wat kan verrichten. Het is aannemelijk dat hij eerst de resultaten van het onderzoek afwacht, maar het krijgt in ieder geval nog een staartje. In de tussentijd wordt de uitvoering van de wetgeving al voorbereid en dit zorgt voor een forse inperking van wat is toegestaan.

Zo zal het vanaf 1 juli 2023 niet langer toegestaan zijn om reclames uit te zenden op televisie, radio en in de bioscoop. Ook online advertising wordt aan banden gelegd, zowel op sites als sociale media. Verder mogen gokbedrijven niet langer advertenties plaatsen in print media en reclames op openbare plekken worden verboden. Idem dito voor gepersonaliseerde post.

Hoe zit het met sport? Wel, gezien dat wat complexer is vanwege reeds lopende deals, gaat dit verbod pas later in. Zo is het tot 1 januari 2025 toegestaan om te adverteren in en rondom sport, vanaf 1 januari 2028 is sport (shirt) sponsoring in z’n geheel verboden.

Relevant news