21+ Gok met mate

21+ Gok met mate

Wedkantoren naar de rechter vanwege EPIS-check

Om te voorkomen dat mensen met een discutabele gokhistorie een gokje wagen in Belgische wedkantoren of online, heeft de Kansspelcommissie het zogeheten EPIS-systeem in het leven geroepen. Dit is een systeem waarmee spelers zichzelf kunnen uitsluiten van deelname. De commissie schrijft voor dat elke bezoeker van een wedkantoor aan een controle onderworpen moet worden. Dit ging volgens wedkantoren echter een stap te ver, waardoor ze naar de rechter zijn gestapt. Meer over deze zaak in dit casino nieuwsbericht van deze week.

Rechter stelt wedkantoren in gelijk

De Belgische Kansspelcommissie biedt al geruime tijd het EPIS-systeem aan, wat een wettelijk middel is om uitsluiting aan te vragen en te registreren. Dit is een methode voor probleemgokkers om grotere gevolgen tegen te gaan. Het is in dat kader begrijpelijk dat dit systeem niet alleen online wordt toegepast, maar ook in fysieke casino’s.

Sinds 1 oktober 2022 is het wedkantoren verplicht dit systeem toe te passen, maar uit een steekproef bleek al snel dat 13% zich hier niet aan hield. De overtredende wedkantoren kregen een tijdelijke sluiting aan hun broek, maar ondertussen speelde er een kort geding. De rechter heeft nu uitspraak gedaan en heeft de wedkantoren in het gelijk gesteld, wat een tegenslag voor de Kanspelcommissie is.

Verzet tegen de nieuwe regels

Halverwege 2022 besloot de Beroepsvereniging van Wedkantoren om als organisatie samen met 202 onafhankelijke partijen een kort geding aan te spannen tegen de Belgische Staat. Het verzet is tegen de specifieke regels. De eis is namelijk dat bezoekers van een wedkantoor zich verplicht moeten identificeren, een foto moeten laten maken en in een register worden vastgelegd, voor een periode van 10 jaar.

Het primaire doel hiervan is om te checken of een (uitgesloten) individu niet terugkomt in de EPIS-database, wat op zichzelf een nobel streven is. De beroepsvereniging juicht preventie van gokverslaving ook zeker toe, maar stelt dat de huidige manier van registratie die wedkantoren moeten toepassen buitenproportioneel is. Het zou vallen onder ‘massive data collection’ voor een lange periode.

Dit zou bovendien in strijd zijn met de Europese verordening gegevensbescherming (GDPR). Hierbij kreeg de beroepsvereniging bijval van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens de beroepsvereniging is deze methode ‘indringend en onevenredig’, daar waar er ook voor meer evenredige en meer consistente maatregelen gekozen had kunnen worden.

De rechtbank van Namen deed uitspraak in deze zaak en stelde de wedkantoren in het gelijk, waarmee het verplichte gebruik van het EPIS-systeem verworpen is. Opvallend genoeg waren tijdschriftenzaken waar eveneens gewed kan worden gevrijwaard van deze EPIS-check, wat dus al een inconsistentie is.

Hoger beroep

De Minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, heeft reeds aangegeven in beroep te zullen gaan tegen deze uitspraak van de rechter. Hij stelt dat gokkantoren (en online casino’s) er op uit zijn om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om te gokken, waarbij hij aanstipt niet te stoppen tot de bescherming nog beter is. Wanneer het hoger beroep dient is niet bekend.

Relevant news