21+ Gok met mate

21+ Gok met mate

Belgische overheid maakt verbod op gokreclames officieel

Het zat al even in de pijplijn, een verbod op gokreclames in België. Dit is onderdeel van het offensief van de overheid om de aanwezigheid van casino’s, bookmakers en online casino’s in het maatschappelijk beeld terug te dringen. Nadat de wet eerder al was aangenomen door het Belgische parlement, is de wet nu officieel geaccordeerd, en dus een feit. Meer over dit verbod en de nieuwe wet in dit casino nieuwsbericht van deze week.

belgische_overheid_maakt_verbod_op_ gokreclames_officieel_vlag_belgie

Verbod vanaf 1 juli van kracht

In mei 2022 werd al aangekondigd dat er een verbod op gokreclames zou komen. Dit was het moment dat de nieuwe wetgeving werd ingediend. Nu het officieel is aangenomen, kenbaar gemaakt via het Belgisch Staatsblad waar Koninklijke Besluiten in gemeld worden, is het er officieel doorheen. Hierdoor zullen gokreclames effectief verboden gaan worden. Niet acuut overigens, want de wet gaat pas in vanaf 1 juli 2023, zo staat in het Koninklijk Besluit te lezen. Met deze nieuwe wetgeving van kracht is het casino’s en bookmakers niet langer toegestaan om reclame te maken voor alle vormen van gokken die ze aanbieden. Dit loopt uiteen van online advertenties tot tv-spotjes en van printreclame tot advertenties in het straatbeeld, zoals in bushokjes.

Helemaal uitgesloten wordt het maken van reclame niet. Aanbieders mogen zich namelijk nog wel richten op een selecte groep. Dit zijn mensen die reeds gokken en op zoek zijn naar een andere aanbieder. Mensen die op zoek zijn naar meer informatie of nieuws, mogen ook met gokreclames in aanraking komen. Het is aan de aanbieders om hun advertenties dermate gericht in te stellen, dat iedereen die buiten deze doelgroep valt geen enkele reclame te zien krijgt.

Vertraging in het verbod

Omdat het bijna een jaar geleden is dat de vernieuwde wetgeving ingediend werd en het nog een paar maanden duurt voordat het in werking treedt, is er sprake van een relatief trage gang van zaken. Hier zit echter een goede reden achter.

Malta, een belangrijke speler op het gebied van iGaming – verstrekker van gewaardeerde goklicenties – had de Belgische overheid via de Europese Commissie om meer informatie gevraagd. Dit vanuit het perspectief een verbod al dan niet te blokkeren, gezien hun zakelijke belangen.

De Europese Commissie heeft zich hier vervolgens over gebogen, maar dit heeft niet tot aanpassingen in de wet geleid. Dit heeft echter heel wat tijd gekost, met als gevolg dat de wet pas 14 maanden na het indienen daadwerkelijk van kracht zal worden. Met andere woorden: de nieuwe wetgeving is correct en proportioneel.

Bezwaar tegen de wetgeving

Overigens is het met dit verbod niet per se helemaal in kannen en kruiken. De Belgische politicus George-Louis Bouchez heeft recent aangegeven zich tegen het verbod te gaan verzetten. Volgens hem zou het verbod op bepaalde vlakken te ver gaan en zelfs staatsbedrijven een voordeel geven. Hierdoor zijn de verhoudingen niet goed, wat hij zal gaan aanvechten.

Relevant news